EMPRESASERVEISPRODUCTES
LLARG
PLA
ESTRUCTURAL
TIGBRUSHPUBLICACIONSCONTACTE
NOTA LEGAL
POLÍTICA DE PRIVACITAT
ES EN CAT FR

Publicacions - La rugositat en l'acer inoxidable i la seva mesura

La rugositat és una unitat de mesura que defineix com de rugosa és la textura d'una superfície. La seva obtenicó és en base a les desviacions verticals a partir de la forma ideal d'aquesta superfície. Segons aquesta, podem trobar per tant superfícies més o menys rugoses i d'altres més llises.

Aquesta es mesura amb un sensor que passa per la superfície del material, quedant tots els valors obtinguts degudament registrats. El resultat s'expressa com a rugositat mitja (Average Roughness o Ra), no és sinó la mitjana aritmètica de la desviació d'aquests valors respecte a la línia central. La Ra es sol medir en micrometres.

Tot sovint per saber si una superfície és apta per a una determinada aplicació és necessar conèixer tan l'amplitud com la freqüència de la rugositat. L'amplitud seria la desviació real a partir de la línia central en un punt concret mentre que la freqüència és la periodicitat amb la que la superfície mostra aquestes desviacions.

La Ra és un valor d'aplicació molt pràctica. No obstant, no està exempte de limitaciones que no podem obviar. La més rellevant és sens dubte que no diferencia entre els pics i les valls. Això fa que materials amb un mateix valor de Ra puguin tenir un perfil molt diferent els uns dels altes.

Quan el client defineix la Ra per al material consultat cal deixar molt clar si parlem de Ra com a valor més elevat o com a valor máxim. En el primer cas es defineix un valor (Ra ?0.6 µm per exemple), i el material serà considerat apte sempre que aquest no sigui superat per més del 16% de tots els valors registrats en un llarg definit. En canvi, quan es fixa com a Ra max (indicant l'expressió "max" al costat del valor) cap de les mides preses pot superar-lo. Normalment només es solen tractar els valors més elevats, pel que no és habitual es fixin els valors mínims, tot i existir algunes excepcions.

Com a mesura alternativa per a mesurar la rugositat trobem també la Rz, que defineix l'altura màxima de la desviació. Existeix també la Rq, que defineix el valor quadràtic mig de la rugositat.

És important tenir en compte que la rugositat va molt lligada a l'acabat que tingui el material en qüestió. D'igual forma, aquesta canvia si apliquem processos de polit o d'altres de caire mecànic al mateix, arribant fins a causar danys irreparables si no es duen a terme d'una forma adequada.

A continuació presentem els valors habituals de rugositat per als principals acabats del producte pla del nostre associat JSL Stainless:

1. No.1 finish (laminat en calent): 6µm max.

2. 2B/2D finish (laminat en fred mat): al voltant de 0.3µm

3. No.3 finish (acabat abrasiu gruixut de tipus mecànic): al voltant de 1.0µm

4. No.4 finish (esmerilat, dependrà del gra): al voltant de 0.6µmPer a més informació, no dubti a escriure'ns en el nostre formulari. Si ho preferiu, podeu posar-vos en contacte directament amb un dels nostres col·laboradors. Estem a la seva disposició!

Les més visitades

Els tipus de corrosió en acers inoxidables: la corrosió per esquerdes

En aquest article s'analitza breument la corrosió

+ INFO

La rugositat en l'acer inoxidable i la seva mesura

La rugositat és una unitat de mesura que defineix

+ INFO

Autobusos. Visió i experiència

Avui us portem aquest intersante article publicat

+ INFO

Cerca per categoria

+ ARTÍCULOS DIVULGATIVOS+ NOTICIAS DEL SECTOR+ LOS TIPOS DE CORROSIÓN EN ACEROS INOXIDABLES+ NOVEDADES